XX.-XXI. szd.

A XX. század elején a piarista rendház egy fejlődő iskolával rendelkezett, melyet 1924-től reálgimnáziummá alakítottak. A világháborúk nagy kárt nem okoztak az épületben, bár a német megszállás rosszul hatott a helyi életre. 1948-ban a rendházat és az iskolát államosították, de hittanárként rövid ideig még maradtak benne piarista szerzetesek. Ekkor Kossuth Lajos -egykori diák- nevét vette fel az intézmény. A rendház épületében állami kollégium kezdett működni. A piaristáknak el kellett hagyniuk Sátoraljaújhelyt, 1950. augusztus 1.-jén vitték el őket.

A templom egyházmegyei irányítással működött tovább. Ezalatt plébánosok voltak: Frikker Mátyás, Etele György, Hoffmann János és Densz Géza kanonok (piarista konfráter). Utóbbi plébánossága alatt kezdődőtt a 25 évig tartó restaurálási munka, melyet már a Műemlékvédelem irányított. A kanonok úr aranymiséjét is állványok között, a padló nélküli templomban mondta. Szegénységben, egyszerűségben élt, türelemmel volt gazdája a templomnak ezekben a nehéz időkben is. Sajnos nem érhette meg a munkák befejezését, értelmetlenül, brutális módon gyilkolták meg (rablótámadás áldozata lett 1986-ban).

A rendszerváltás környékén térhettek vissza a piaristák a rendházba. A templomot a korábban az államosítással rendi kereten kívülre kényszerült Gyüre László SchP plébánossága alatt Ács István püspök úr szentelte fel újból 1992. november 25.-én. A Piarista Rend ugyanebben az évbe kapta vissza a kollégiumot, melyet azóta üzemeltet. Az újrakezdésben piaristaként részt vettek még: Etele György SchP házfőnök, Havas József SchP (+2006) és Varga Zoltán SchP kollégiumi igazgató.

Kedves történet, hogy Etele György visszaérkezésekor ugyanazt a rendház-kulcsot kapta vissza, amelyiket annak idején, az államosításkor neki kellett leadnia. Az elmúlt két évtizedben állhatatosan vezette a látogatókat a pálos-piarista templomban, sok érdekességet megosztva az érdeklődőkkel. E honlap törzsanyaga is az őáltala szerkesztett bemutatókon alapul.

Reméljük a Rend tagjai a jövőben is áldozatosan munkálkodnak tovább a templom közössége, a város és az egész környék javára.