XVIII. szd.

1706-ban Károlyi Sándor megmenti a templomot a felrobbanástól. 1716-tól 36-ig elkészülnek a stallumok, az orgona, a főoltár és a mellékoltárok. 1738-ban megépítik az ebédlőt. 1758-tól 70-ig felújításon esik át a templom és a rendház; a szentély kőlapokat kap, tölgyfapadok készülnek, a kerengőt újraboltozzák, a kápolna kőszobrokat és festést kap, valamint ujjáépítik a homlokzatot és a tetőzetet.

Ezalatt Tokajban Pikóczy Eleonóra megalapítja a piarista iskolát, mely az újhelyi iskola jogelődje.

1786-ban II. József -"a birodalom sekrestyése"- megszünteti a rendet, de a pálosok tovább tanítanak. 1789-ben érkeznek Tokajból piaristák Sátoraljaújhelyre, ők átveszik a rendház épületét és a templomot a pálosoktól. Ekkor kerül a Mária-kép a főoltárra, a Kalazanci Szent József kép pedig a mellékoltárra. Támpillérekkel megerősítik a kolostort és az oktatás igényeihez alakítják. A tanítás a Ratio Educationis alapján 3 nyelvészeti és 2 humán osztállyal folyik.