XIX. szd.

A század elején az újonan idekerült piaristák folytatják a felújításokat. 1805-ben kifestik a refektóriumot, majd elkészítik az intarziás faburkolatát. 1806-tól hatosztályos nagygimnáziumot tartanak fenn. 1820-ra elkészül az első iskolaépület. 1850-től a kiegyezésig korlátozzák az rend és az iskola működését. Ezzel szemben a szerzetesek fellépnek, 1859-ben Széphalmon éneklik először nyilvánosan a Szózatot és a Himnuszt, 1861-ben a németek által elűzött megyei gyűlés a rendház ebédlőjében folytatta munkáját. A kiegyezés után az itteni volt piarista diák id. gr. Andrássy Gyula miniszterelnök támogatásával megújul az oktatás, bár később -szintén az iskola neveltje- Trefort Ágoston sajnos nem segítette a 8 osztályossá fejlődést. 1893-ban átadták az új iskolaépületet, melyet 1908-ig bővítettek.