A templom és a rendház bemutatása

A fontosabb látnivalókról röviden:

 • A folyósón (6) eredeti, XIII. századi mesterjegyek. Két zárókő és az 1501-ből származó kőóralap.
 • A templom stukkós mennyezete is eredeti, a XVII. században készült.
 • Az oltárokat és a szószéket (1, 2, 4) a Lőcsei Faragó-iskola készítette fából, 1759 és 61 között.
 • A kórusról kerültek le a szentély stallumai (3), melyeket a pálosok készítettek 1718-ban.
  Az apostolokat kivégzési eszközeikkel árbrázolják, Dániel próféta oroszlánjai pedig ember arcúak.
 • A szószék (2) tetején a Szentháromság áldja az egyházatyákat: Szt. Jeromost, Szt. Ambrust. Szt. Ágostont és Szt. Gergely pápát.
  A följáraton szentek láthatók: Onofrió, B. Eusebius, Remete Szt. Antal, Aquinói Szt. Tamás és Remete Szt. Pál
 • A Remete Szent Pál oltár (4 - a szószék mellett) a pálosok atyjáé.
  A főoltár felőli szobor Szent Henriket, a másik tiszteletreméltó Csepellény György pálos vértanút ábrázolja.
 • A szemben lévő oltáron (4) Kalazanci Szent József, a piaristák alapítója.
 • A főoltáron Szűz Mária kép. Fölötte Szent Mihály, mellette Szt. István és Szt. László szobra látható. Gyönörű a tabernákulum ajtaja.
 • A kápolnában a falfestés 18. századi freskó, középen nagy feszülettel.
  Alatta nyugszik Csepellény György, a kiállítási szekrényben koporsójának fényképei láthatók.

Képek eléréséhez kattintson a "Fényképek" menüpontra.