A szentély

A hajóhoz hasonló stukkós boltozat nagy mezőit négyzetes formából építkező középmotívum díszíti. A keleti oldalon a fal a nyolcszög három oldalát veszi fel, ívként zárva a szentélyt.

A stallumok (képekkel díszített faragott fapadok) 1718-ban készültek el. Ezek később a kórusra kerültek, ám többségük ma már újra a szentélyben látható; a déli oldalon tíz apostol, az északin a két másik apostol, valamint öt próféta. Fölöttük a Credo, illetve a Vulgataból vett idézetek olvashatóak. Szépsége mellett jelentősége, hogy a volt szerzetesi templomok stallumainak jó része elpusztult.

A főoltár elkészítésére 1716-ban kötöttek szerződést -a jó nevű- Strőcius János György lőcsei szobrászmesterrel a főoltár elkészítésére. 1721-ben szentelték fel titulusa, Szent Egyed francia remete tiszteletére. Ekkor az oltárkép mellett Szent Pál és Szent Antal remeték, Szent Jeromos és Szent Ágoston szobrai álltak, a főpárkányon Keresztelő Szent János és Szent Orfion remete foglalt helyet. Az oromzat csúcsán az ördögöt legyőző Szent Mihály arkangyal figrája zárta a kompozíciót. Ebből ma már csak Szent Mihály eredeti alakja látható a főoltáron, a többi sajnos elveszett. Szent István és Szent László figuráját már a piaristák helyezték helyükbe, amikor a Szent Egyed képet a Mária képre cserélték. Ezután került a főpárkányra -máshonnan- a Kőrösy család címere. 

A főoltár-építmény betölti a szentélyt. Nem az architektúra feszes rendje jellemző rá, az alső és felső szint kiforduló volutás idomai, a zárópárkány hullámzása egyfajta zömökséget, puhaságot kölcsönöz az építménynek. A körvonalakat feloldják a szeszélyesen kanyargó pálmakötegek, az oromzat akantuszfaragásai. A vörös árnyalataiban játszó építményt a pálosok pálmaszimbólumának vérbő zöldje keretezi. A felületet sűrűn borítják az aranyozott, lazúrozott fantáziadús faragványok, akantuszok, napraforgók, virágcsokrok. Ezek övezik a felső szint "Mária mennybevitele" képét is. Az oltárt később többször átfestették, faanyaga egyre romlott. Megőrzését, konzerválását, eredeti színvilágának megismerését legutóbbi restaurálásának köszönhetjük.