A templom és a rendház története

 

Röviden:

 • A kelta-római időben a mai rendház területén megerősített őrtorony állt a kereskedelmi útvonal védelmére.
 • 1221-ben, "Barátszeren" már volt a remetéknek temploma, amit a tatárok tönkretettek.
  1258-ban IV. Béla a Ronyva mellé telepítette a pálos remetéket.
 • A mai templom elődje a XIV. században Nagy Lajos adományából gótikus stílusban épült.
  (nyomai az északi falon és a tornyon látszanak)
 • 1501-ben már, a toronyban gép-óra is működött, melynek faragott kő-óraszámlapja a templom folyosóján ma is látható.
  1566-ban a törökök lerombolták a templomot, a pálosok fél évszázad alatt mai stílusában újjáépítették.
 • A sok viszontagság ellenére, a XVII. század végére lőcsei faragók nemesi családok segítségével elkészítették az oltárokat és a szószéket.
  I. Rákóczi Ferenc 1770-ben a templomhoz építtette a déli kápolnát kriptával.
  A Rákóczi-szabadságharcban Károlyi Sándor mentette meg a templomot a felrobbantástól.
 • A pálosok sokat tettek a városért:
  Lecsapolták a Ronyva melletti mocsarakat, a szőlőkultúrát felélesztették, ingyen őröltek a szegényeknek, megvédték a lakosságot a háborúk idején és magas színvonalú iskolát tartottak fenn.
  II. József 1786-ban mégis eltörölte a rendet, és helyükbe a piaristákat telepítette ide Tokajból.
 • Az ide érkező piaristák, a Mária-oltár képét a főoltárba építették be (így lett Szent Egyedből Nagyboldogasszony templom), a mellékoltárra pedig a Tokajból hozott Kalazanci Szent József kép került.
 • A Szűz Mária kép (jelenlegi főoltárkép) érdekessége, hogy Mária alakja mellett a Lorettói litánia lefesthető fohászai (invocatiói) láthatók.
  A hajó XVII. századi mennyezete eredeti, nem kellett javítani.
 • A szentély stallumai a kórusról kerültek le, készítési idejük 1718.
 • A kápolna festése 1770-ből való és a törökkor emlékét idézi (a két zsidó férfi fején török turbán van, a háttérben Jeruzsálem helyett török tábor látható).
  Az orgona 1717-ben épült, 1893-ban újjították fel.
 • A kriptában nyugszik tiszteletreméltó Csepellény György pálos vértanú.
 • A padok 1759-ben készültek, a gyóntatószék XIX. századi és a "Piarista Iskolák Királynője" kép is 200 éves
 • A rendház folyosóján látható egykori ebédlő (mai könyvtár) intarziás ajtaja 1873-ból való.