In memoriam Etele György

 
2017. március 19.
Piarista Rend Magyar Tartománya fényképe.

2017. március 18-án hajnalban életének 93. évében, szerzetességének 75.
és papságának 69. esztendejében elhunyt Etele György piarista szerzetes,
nyugalmazott tanár, a budapesti rendház tagja.

Etele György (szerzetesi nevén Pirrotti Szent Pompiliuszról nevezett György) 1924. június 9-én, Budafokon született. A budapesti piarista gimnáziumban tett érettségi után lett 1942-ben a piarista rend novíciusa. 1943-tól 1949-ig Budapesten teológus és történelem-földrajz szakos egyetemi hallgató volt. Örökfogadalmat Budapesten tett 1947. március 25-én, és 1948. november 7-én szentelték pappá. Tanári pályáját súlyos körülmények között kezdte. 1949. április elejétől a tatai állami gimnázium hittanára lett, mert elődjét és rendtársát, Weiner Ferencet a kommunista hatóság letartóztatta. Öt hónap múlva Sík Sándor tartományfőnök Sátoraljaújhelyre helyezte, ahol szintén állami hittanárként működött (1949. november 1-től). Miután az államvédelmi hatóság fölszámolta a sátoraljaújhelyi piarista rendházat, a rendtagok közül (mint legfiatalabb) 1950. augusztus 1-től egyedül ő maradt a városban, hogy ellássa a piarista plébániát. A püspök 1950. december 8-án plébániai adminisztrátornak nevezte ki, de mivel eredményes lelkipásztori működése miatt a helyi hatóságok eljárást terveztek ellene, Sík Sándor 1952 februárjában a debreceni Mikes utcai templomhoz küldte kántornak.

1953 őszétől visszakerült a „rendi keretbe”, és 1980-ig a kecskeméti Piarista Gimnáziumban töltött be számos tisztséget: a tanítás mellett gondnok, kollégiumi nevelőtanár, adminisztrátor és kollégiumi igazgató is volt. 1980-tól 1988-ig a kalazantinumi piarista növendékek prefektusa volt Budapesten, és az ottani gimnáziumban tanított, elsősorban földrajzot. 1988-ban visszakerült Kecskemétre, ahol három éven át házfőnök és a gimnázium tanára volt. Itt érte a rendszerváltás, amelynek során megadatott neki, hogy 1991-ben ő vegye vissza a rend számára a sátoraljaújhelyi piarista rendházat, amelynek 1992-től házfőnöke lett. 2013-ig élt nyugalmazott tanárként és házfőnökként Sátoraljaújhelyen, ahol szerteágazó tevékenységet folytatott a helyi egyházi életben. Többek között templomigazgató és a Cursillo Mozgalom helyi elnöke is volt. Mivel az időközben egy főre fogyatkozott rendházban idős kora miatt már nehezen tudta ellátni magát, 2013-tól a budapesti rendházban élt. 2017 márciusában belgyógyászati problémákkal szállították a Budai Irgalmas Kórházba. Ott állapota egy kicsit javult, és azt terveztük, hogy hamarosan hazahozzuk a rendházba. Március 18-án hajnalban azonban váratlanul, csendben, békében elérte a halál.

Isten áldjon Gyurka bácsi és kísérjen végig égi utadon! Nyugodj békében!

PIARISTA REND MAGYAR TARTOMÁNYA

forrás: https://piarista.hu/h%C3%ADr/elhunyt_etele_gy%C3%B6rgy_piarista_szerzetes_nyugalmazott_tan%C3%A1r

 

___________________________________________________________________________________

 

 

ETELE GYÖRGY ATYA TEMETÉSE
2017. április 7.
 
A Zemplén Televízió híradása:

 
A teljes szertartás felvétele:

 

Fényképek a budapesti gyászmiséről:
Fényképek a sátoraljaújhelyi temetésről: